Afrikaans / English Home Kleine Drumsheigh Missie Gallery Nuus Kontak
 
 
 
MENU
HOME
KLEINE DRUMSHEUGH
MISSIE
GALLERY
NUUS
KONTAK & KAART
Welkom by Bull's-Eye Bonsmaras

Bull’s-Eye Bonsmaras word bestuur op die plaas Kleine Drumsheugh, ongeveer 60 kilometer oos van Askham in die sandduine van die Kalahari. Dit bly altyd ʼn uitdaging, maar besondere voorreg, om in hierdie pragtige omgewing met sy klimaat van uiterstes en skamele reënval van gemiddeld 180mm per jaar, te boer. Die Kalahari vra en gee geen genade en moet mens en dier sy man kan staan om hier te oorleef. Ons diere se oorlewingstryd en suksesse lê ons baie na aan die hart.

Bull’s-Eye Bonsmaras is ʼn jong stoet gestig gedurende 2011. Alhoewel die stoet nog in sy babaskoene is, is die genetika wat die stoet se kern vorm, afkomstig van hoogaangeskrewe en gevestigde stoettelers wat alombekend en gerespekteerd is in die Bonsmara Stoettelers Genootskap.

Die kern van die vroulike diere in die stoet is aangekoop vanaf  Hasie Haasbroek van Mokale Bonsmaras en wyle Kit Thompson van Rutland Farms Bonsmaras met die algehele uitverkoping van hul stoetdiere en verteenwoordig gesamentlik ongeveer 75 jaar se stoetteling. Die oorblywende vroulike diere, is A-generasie koeie vanuit die kommersiële kudde van die Bull’s-Eye Boerdery. Die keuring en inkorporering van diere in die stoet was gebaseer op die hoë visuele punte toegeken deur senior keurders van die S A Bonsmara Telers Genootskap.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Ons het die afgelope 2 dekseisoen gebruik gemaak van 6 stoetvaars naamlik:
OB 07-172, AG 11-310, LAR 10-127, FCT 12-163, FCT 12-154 en  FCT 12-174.

OB 07-172 is ‘n kleinseun van die baie bekende bul EI 98-80 wat geteel is deur Bokkie van der Merwe van Boesman Bonsmaras.  EI 98-80 is ‘n seun van die  alombekende BG 96-125. Hy kom aan moederskant vanuit die ou IVY bloedlyne.  Hy is ‘n breë bul met goeie bespiering en baie kapasiteit.  Sy geboorte teelwaardes op maternaal en direk is van so ‘n aard dat ons hom op verse en koeie gebruik. Hy het uitstekende kloue wat onontbeerlik is vir die Kalahari weens ons diep sand.  Ons glo hy is ‘n ideale bul vir die Kalahari en vertrou hy sal sy uitstekende kwaliteite oordra aan sy nageslag.

AG 11-310 Hierdie is ‘n diep donkerrooi, breë bul met besonderse bouvorm, diepte, breedte, kapasiteit en vel en haar. Sy moeder kom vanuit die baie bekende bul AG 02-251  en het ‘n reproduksie indeks van 108. AG 02-251 is ‘n seun van die baie bekende AG 98-338. AG 11-310 is aangekoop om weereens nageslag te teel met onder andere breedte, kapasiteit en groot skrotums aangesien sy skrotum indeks 129 is. Verdermeer behoort  dit te verseker dat hy hoogs vrugbare verse gaan teel. Sy donker kleur en swart pigment en veral die swart op die onderste helfte van sy skrotum is ‘n goeie aanduiding dat hy goeie pigment (o.a swart neuse) gaan teel.    

LAR 10-127 Hierdie is ‘n kleiner raam bul wat ons spesifiek aangekoop het om ons verse mee oop te maak.  Sy eie geboortegewig was 27 kg en word dit weerspieël in sy teelwaardes op geboortegewig.  Hierdie bul toon goeie balans, diepte, kapasiteit en bespiering.  Sy vaar is LAR 05-350 wat op sy beurt kom vanuit AG 98-338.  AG 98-338 is geteel deur Arthur de Villiers en word beskou as een van die top bulle ooit geteel in die ras.  Aan moederskant kom hy vanuit onder andere LAR 99-350 en J8.  Ons gebruik hierdie bul op verse en ons groot raam koeie.

FCT 12-154, FCT 12-163 en FCT 12-174 is almal seuns van BBM 08-50 geteel deur Poggenpoel Bonsmaras (voorheen bekend as Bristow Bonsmara Molopo). BBM 08-50 is gebruik in die Poggenpoel kudde en het besonderse mooi diere vir hul geteel. BBM 08-50 kom uit ‘n Bristow bul naamlik JRB 00-116. Ons het hierdie 3 jong bulle almal laat werk saam met ons 3 hoof stoetvaars ten einde te sien of hul die eienskappe toon wat ons in ons stoetvaars wil hê en ook om die JRB 00-116/ BBM 08-50 bloedlyn te vestig in ons kudde. Van hul kalwers begin val gedurende September 2015 wat indikatief sal wees van hul kwaliteite.

LAR 11-71 is gedurende die 2015 Produksie veiling van Up George Bonsmaras aangekoop. Hy was ook ‘n stoetvaar in die Up George kudde en die laaste seun , van die baie bekende LAR 06-224 wat diep spore in hul kudde gelaat het. Hierdie bul sal gedurende die somer 2015 dekseisoen vir die eerste keer ingespan word. Ons is baie opgewonde oor die bul aangesien ons glo dat met sy besonderse kloue en ongelooflike teelwaardes gaan hy ‘n geweldige impak op ons kudde hê. Ons vertrou hy gaan onder andere vrugbare verse met baie melk en sterk kloue vir ons teel. Sy teelwaardes is besonders en spog hy met indekse van (130,+12.3) op melk, (153) op na-speen groei en het hy ‘n groot skrotum (23,1, 122 indeks) met ‘n speengewig van 290kg
AG11310 OB 07-172-1 OB07-172-2 LAR11-71-1 LAR11-71-2 LAR 10-127-1 LAR 10-127-2

web counter

 
     
 
 
       
Copyright © 2012 Bull's Eye Bonsmaras. Designed and Hosted by: Upington-Online